Final Results 2017

Pos    Day1Day2TotalTimeKPosSexAge
1HankMcGregorLeeFurby 2:03:44.47 2:14:44.03 4:18:28.50 K2 1M1(SV)1
2SteveWoodsLukeNisbet 2:04:04.05 2:15:06.43 4:19:10.49 K2 2M21
3GenePratoBaileyDe Fondaumiere 2:04:18.78 2:15:57.70 4:20:16.49 K2 3M3(U23)1
4ThomasLovemoreWadeKrieger 2:05:33.71 2:18:11.35 4:23:45.07 K2 4M42
5TyronMaherClintonCook 2:04:47.11 2:19:43.95 4:24:31.06 K2 5M53
6JasonEkstrandRichardLowe 2:08:29.82 2:20:06.75 4:28:36.57 K2 6M6(V)1
7LukeMcnishPhillipSmith 2:09:09.04 2:21:52.63 4:31:01.67 K2 7M74
8QuintonRutherfordBryanTaylor 2:14:35.72 2:22:01.85 4:36:37.57 K2 8M8(SM)1
9AntonFoucheHermanChalupsky 2:13:15.16 2:23:37.56 4:36:52.72 K2 9M9(M)1
10BrandonVan Der WaltKyetaPurchase 2:16:22.14 2:21:12.91 4:37:35.05 K2 10X15
11GordonSpaldingStretchStruwig 2:19:54.11 2:27:53.86 4:47:47.97 K2 11M10(SGM)1
12GregWorthingtonMalcolmPitt 2:21:56.54 2:31:10.91 4:53:07.45 K2 12M11(V)2
13BrianChedzeyCraigSparks 2:21:12.43 2:32:09.38 4:53:21.81 K2 13M12(SV)2
14JennaWardSabinaLawrie 2:22:11.60 2:32:49.98 4:55:01.58 K2 14F16
15DaveHarkerJustinSwart 2:19:34.97 2:36:58.21 4:56:33.19 K2 15M13(SM)2
16EmilioChiccaroMalcolmCarey 2:23:38.85 2:35:03.27 4:58:42.12 K2 16M14(SM)3
17RowanMatthews 2:26:37.00 2:37:02.98 5:03:39.98 K1 1M15(SM)4
18GaryBehnAnthonyEdmonds 2:26:12.08 2:38:14.33 5:04:26.42 K2 17M16(V)3
19GuyCollyerBrettFrost 2:30:53.04 2:38:39.96 5:09:33.00 K2 18M17(SM)5
20QuintusVan Der MerweThandoThusi 2:29:04.78 2:40:36.00 5:09:40.78 K2 19M187
21TrevorMaherMarcDescoins 2:30:10.65 2:39:36.93 5:09:47.58 K2 20M19(M)2
22BruceGlendayStevePearson 2:26:49.71 2:43:28.29 5:10:18.01 K2 21M20(SM)6
23GaryRalphGrahamHolm 2:29:35.51 2:45:26.30 5:15:01.81 K2 22M21(GM)1
24WayneLawrieAndrewMarch 2:29:56.62 2:47:32.55 5:17:29.17 K2 23M22(M)3
25MikeStaphorstMikeHalliday 2:34:46.67 2:49:52.41 5:24:39.09 K2 24M23(GGM)1
26JontyDobrowskyMichaelDe Neuilly 2:41:48.22 2:53:04.08 5:34:52.30 K2 25M248
27GavinBotha 2:41:51.42 3:06:53.62 5:48:45.04 K1 2M25(M)4
DAY 2 ONLY
8ZoogHaynesLanceHowarth 2:21:25.06 K2 8M7V
12DaveHamilton-BrownMichelDe Rauville 2:27:18.85 .K2 11M10V
27TravisWilkinson 2:47:40.20 K1 2M25SM
DAY 1 ONLY
8DaveHamilton-BrownWayneJacobs 2:10:58.99 K2 8M8SV
19MichelDe Rauville 2:24:44.88 K1 1M17SM
Dolphin Coast Challenge © 2016